Polski Alarm Smogowy

Skontaktuj się z nami

Polski Alarm Smogowy to inicjatywa skupiająca mieszkańców Polski zaniepokojonych stanem powietrza w naszym kraju. Współtworzą ją ruchy: Krakowski Alarm Smogowy, Podhalański Alarm Smogowy, Rabczański Alarm Smogowy, Zabrzański Alarm Smogowy, Nowosądecki Alarm Smogowy, Rybnicki Alarm Smogowy, Katowicki Alarm Smogowy, Dolnośląski Alarm Smogowy oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Podejmujemy działania mające na celu poprawę jakości powietrza, tak aby była ona zgodna z prawem polskim i europejskim. Przede wszystkim zależy nam na oddychaniu powietrzem bezpiecznym dla naszego zdrowia i życia. Naszym głównym celem jest zmiana polskiego prawa w taki sposób, aby samorządu lokalne zostały wyposażone w realne narzędzia walki o czyste powietrze.

Sprawdź jakim powietrzem oddychasz
w swojej miejscowości.

polskie powietrze
każdego roku zabijaosób

{{item.name}} {{item.name}}
Średnioroczne stężenia benzo[a]pirenu
(wartość docelowa UE - 1ng/m3)
{{currentCity.average | number:1}} ng/m3
{{currentCity.months[currentMonth] | number:1}} ng/m3
  {{monthNames[currentMonth]}}
 • {{monthRomanNumbers[i]}}
  {{monthNames[i]}}
Śreniomiesięczne stężenia benoz[a]pirenu w 2013 roku
Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (2013r.)

najbardziej zanieczyszczone powietrze w unii europejskiej

Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej.
Polskie powietrze każdego roku zabija 45000 mieszkańców naszego kraju.
Możesz to zmienić podpisując apel do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Premier Ewy Kopacz i Marszałka Radosława Sikorskiego!

Oni już zdecydowali:

JAN NOWICKI Panie i Panowie! W naszym pięknym Krakowie mieszkam razem z Wami 50 lat. Gdzie wspólnie dusimy się pod kopułą z tlenku siarki, tlenku azotu, tlenku węgla i sadzy. Zróbmy coś z tym, bo jeśli nie, to legenda o krakowskim .....SMOKU, przemieni się w krakowski.... SMOG, który nas i nasze dzieci kiedyś - zabije! Brońmy się!

JAN NOWICKI

aktor

ROBERT MAKŁOWICZ Istotą demokracji jest oddolne organizowanie się obywateli w słusznych sprawach. Nie ma rzeczy ważniejszej, jak ograniczenie smogu i słuszniejszej inicjatywy, jak temu celowi służąca. Polecam: www.polskialarmsmogowy.pl

ROBERT MAKŁOWICZ

dziennikarz, krytyk kulinarny, pisarz

podpisz apel

ile palisz oddychając?

W Polsce wszyscy palą! Dlaczego? Chodzi o rakotwórczą substancję – benzo[a]piren – która znajduje się w papierosach i… polskim powietrzu. A jest jej naprawdę dużo. Normy określające maksymalne stężenie tej substancji w powietrzu są znacząco przekroczone niemal we wszystkich miastach. Niekiedy nawet piętnastokrotnie!

Cierpią na tym wszyscy, młodsi i starsi, dzieci, kobiety w ciąży, dzieci jeszcze nienarodzone. Benzo[a]piren jest rakotwórczy, mutagenny, powoduje wady wrodzone, wpływa negatywnie na rozrodczość, powoduje niepłodność.

ILE GODZIN W CIĄGU DNIA
PRZEBYWASZ NA ZEWNĄTRZ?
2 Godziny
Ilość benzo[a]pirenu którą wdychasz w ciągu roku w przeliczeniu na papierosy:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

polskie powietrze zabija

W Polsce wszyscy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem,
z powodu którego rocznie umiera 45 000 osób. Sprawdź jakie
to może mieć skutki zdrowotne.

Drogi oddechowe:

 • Problemy z oddychaniem
 • Podrażnienia gradła, oczu i nosa
 • Kaszel, katar
 • Zapalenie zatok

Mózg:

 • Problemy z pamięcią i koncentracją
 • Wyższy poziom niepokoju, stany depresyjne
 • Zmiany anatomiczne w mózgu, Alzhaimer
 • Przyspieszone starzenie układu nerwowego
 • Udar mózgu

Serce:

 • Zawał serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Niewydolność serca

Płuca:

 • Astma
 • Rak płuc
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Częstsze infekcje dróg oddechowych

Płód:

 • Bezpłodność
 • Przedwczesny poród
 • Obumarcie płodu
Niestety zanieczyszczone powietrze ma również negatywny wpływ na płód. Badania prof. Jędrychowskiego z Krakowa dowodzą, że kobiety, które podczas ciąży oddychały powietrzem o wysokim stężeniu benzo[a]pirenu rodzą dzieci krótsze, lżejsze, o mniejszym obwodzie głowy i niższym ilorazie inteligencji oraz są bardziej podatne na infekcje.

przyczyny smogu

Przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest kilka: domowe piece grzewcze, elektrownie węglowe i zakłady przemysłowe oraz transport samochodowy. Główną przyczyną zanieczyszczenia polskiego powietrza rakotwórczym benzo[a]pirenem jest "niska emisja". Emisja ta wynika z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. W piecach tych można spalić nie tylko odpady węglowe (muł i miał), ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Muł i miał węglowy to produkty o wysokiej zawartości siarki, chloru czy popiołu. W wielu krajach węgiel tego typu jest traktowany jako odpad i nie jest sprzedawany, właśnie ze względu na jego bardzo negatywny wpływ na jakość powietrza. W Polsce niestety nie istnieją ŻADNE normy dla jakości węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym…

 • benzo[a]piren
 • PM10

benzo[a]piren

 • 2% energetyka

 • 11% przemysł

 • 87% niska emisja

Udział poszczególnych źródeł w emisji benzo[a]pirenu
Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

pm10

 • 4% rolnictwo

 • 8% inne źródła

 • 9% energetyka

 • 10% Transport
  drogowy

 • 17% przemysł

 • 52% niska emisja

Udział poszczególnych źródeł w emisji PM10
Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Ważne decyzje mogą poprawić nasze powietrze

Czy jesteśmy skazani na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem? Nie, ale żeby to zmienić Rząd i Parlament musi podjąć szereg ważnych decyzji. Nasza inicjatywa koncentruje się na decyzjach, które wyposażą samorządy lokalne w realne narzędzia walki o czyste powietrze. Skupiamy się na ograniczaniu emisji z domowych pieców grzewczych – ponieważ jest to główne źródło zanieczyszczenia powietrza w Polsce toksycznym benzo[a]piranem, pyłami czy dioksynami, a obszar ten pozostaje poza jakimikolwiek regulacjami prawnymi. Potrzebne są również stanowcze działania po stronie energetyki i transportu.

1

Normy jakości dla węgla

Rząd powinien jak najszybciej wprowadzić odpowiednie normy jakości dla węgla sprzedawanego indywidualnym odbiorcom. W piecach domowych nie powinien być spalany węgiel złej jakości – o dużej zawartości popiołu, siarki czy chloru.

2

Wymagania dla kotłów

Wprowadzenie standardów emisyjnych dla nowych pieców sprzedawanych w Polsce, określenie maksymalnych parametrów: dopuszczalną emisję pyłów i benzo[a]pirenu dla tych urządzeń. Takie rozwiązanie przyjęto już u naszych sąsiadów. W Czechach, chcąc uporać się z problemem zanieczyszczenia powietrza, dopuszczalne do sprzedaży są tylko te piece, które spełniają określone wymogi emisyjne.

3

Normy obszarowe

Odpowiedzialność za jakość powietrza spoczywa na władzach lokalnych i regionalnych. Jednak nie mają one żadnych narzędzi prawnych, na podstawie których mogłyby wprowadzać poważne zmiany. Rząd powinien jak najszybciej wprowadzić zmiany do Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, aby władze lokalne i regionalne mogły przyjmować normy emisyjne dla wszystkich instalacji grzewczych funkcjonujących na ich obszarze.

4

Strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej

Aby uzyskać czyste powietrze w Polsce konieczne są działania kompleksowe, także te dotyczące ograniczania transportu samochodowego. Samochody są źródłem emisji pyłów i NO2 Proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie tzw. stref ograniczonej emisji komunikacyjnej (Low Emission Zones – LEZ) czyli obszarów, na które mogą wjeżdżać tylko pojazdy spełniające określone normy emisji zanieczyszczeń – najwięksi truciciele mają zabroniony wjazd do centrów miast. Takie strefy działają już z sukcesem w wielu miastach europejskich. Innymi sposobami walki mogłyby być ograniczenia w ruchu pojazdów czy systemy pobierania opłat drogowych w konkretnych miastach.