Polski Alarm Smogowy

Skontaktuj się z nami

Polski Alarm Smogowy to inicjatywa skupiająca mieszkańców Polski zaniepokojonych stanem powietrza w naszym kraju. Współtworzą ją ruchy: Krakowski Alarm Smogowy, Podhalański Alarm Smogowy, Rabczański Alarm Smogowy, Zabrzański Alarm Smogowy, Nowosądecki Alarm Smogowy, Rybnicki Alarm Smogowy, Katowicki Alarm Smogowy, Dolnośląski Alarm Smogowy oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Podejmujemy działania mające na celu poprawę jakości powietrza, tak aby była ona zgodna z prawem polskim i europejskim. Przede wszystkim zależy nam na oddychaniu powietrzem bezpiecznym dla naszego zdrowia i życia. Naszym głównym celem jest zmiana polskiego prawa w taki sposób, aby samorządu lokalne zostały wyposażone w realne narzędzia walki o czyste powietrze.

Polska ma najgorsze powietrze w unii europejskiej

5x

Stężenie benzo[a]pirenu, ponad
pięciokrotnie przekracza unijne normy

 • Portugalia
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Malta
 • Szwajcaria
 • Finlandia
 • Niemcy
 • Wielka Brytania
 • Cypr
 • Francja
 • Włochy
 • Łotwa
 • Węgry
 • Estonia
 • Słowenia
 • Czechy
 • Polska
 • ng/m3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Średnioroczne stężenia benzo[a]pirenu w poszczególnych krajach UE w 2012 roku.
Żródło: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2013
 • Sucha Bezkidzka
 • Opoczno
 • Nowy Sącz
 • Rybnik
 • Zakopane
 • Żywiec
 • Kraków
 • Norma UE
 • ng/m3
 • 0
 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
Średnioroczne stężenia benzo[a]pirenu w wybranych miejscowościach w 2013 r.
Źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2013

Przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest kilka: domowe piece grzewcze, elektrownie węglowe i zakłady przemysłowe oraz transport samochodowy. Główną przyczyną zanieczyszczenia polskiego powietrza rakotwórczym benzo[a]pirenem jest "niska emisja". Emisja ta wynika z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. W piecach tych można spalić nie tylko odpady węglowe (muł i miał), ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Muł i miał węglowy to produkty o wysokiej zawartości siarki, chloru czy popiołu. W wielu krajach węgiel tego typu jest traktowany jako odpad i nie jest sprzedawany, właśnie ze względu na jego bardzo negatywny wpływ na jakość powietrza. W Polsce niestety nie istnieją ŻADNE normy dla jakości węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym…

 • benzo[a]piren
 • PM10

benzo[a]piren

 • 2% energetyka

 • 11% przemysł

 • 87% niska emisja

Udział poszczególnych źródeł w emisji benzo[a]pirenu
Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

pm10

 • 4% rolnictwo

 • 8% inne źródła

 • 9% energetyka

 • 10% Transport
  drogowy

 • 17% przemysł

 • 52% niska emisja

Udział poszczególnych źródeł w emisji PM10
Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
 • 50 ng/m3
 • 40 ng/m3
 • 30 ng/m3
 • 20 ng/m3
 • 10 ng/m3
 • 0 ng/m3
 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
 • XI
 • XII
Wykres stężeń miesięcznych B(a)P dla Suchej Beskidzkiej w 2013 roku
Dane pochodzą z Wojewódzkiego inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Szczególnie wysokie stężenia benzo[a]pirenu występują w sezonie grzewczym.

Różnica między miesiącami ciepłymi i zimnymi jest kilkudziesięciokrotna

1 ng/m3

Wartość uznana przez UE za wartość bezpieczną

W Polsce aż 70% domów jednorodzinnych ogrzewanych jest za pomocą węgla - bardzo często w nisko sprawnych, przestarzałych piecach, których użytkowanie skutkuje wysoką emisją pyłów i substancji rakotwórczych.

Domowe piece na węgiel i inne paliwa stałe są również głównym źródłem zapylenia powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10 i PM2,5) - również w tym przypadku łamiemy normy jakości powietrza.

58,9%

2,9 mln.

Kotły węglowe zasypowe

 • 13,7%

  685 tys.

  Kotły i kominki na biomasę i drewno

 • 13,5%

  675 tys.

  Kotły gazowe

 • 8%

  400 tys.

  Kotły węglowe retorowe

 • 3,5%

  175 tys.

  Ogrzewanie z msc elektryczne, olejowe ekologiczne

 • 2,4%

  120 tys.

  Kotły węglowe o nieustalonych parametrach

Źródło: Przegląd Efektywności Energetycznej 2012, Instytut Ekonomii Środowiska

W miastach europy zachodniej problem praktycznie nie istnieje.

Bo też trudno byłoby tam znaleźć kopcące na czarno, brązowo czy żółto kominy kamienic czy domów - obraz, który stanowi nieodzowny element polskiego zimowego krajobrazu.

1 ng/m3

Wartość uznana przez UE za wartość bezpieczną

8,9
Zakopane

0,21
Londyn

0,24
Paryż

0,4
Berlin

0,17
Mediolan

0,15
Barcelona

Średnioroczne stężenia benzo[a]pirenu w 2012 roku (ng/m3)
Źródło: Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz Europejska Agencja Środowiska