Polski Alarm Smogowy

Skontaktuj się z nami

Polski Alarm Smogowy to inicjatywa skupiająca mieszkańców Polski zaniepokojonych stanem powietrza w naszym kraju. Współtworzą ją ruchy: Krakowski Alarm Smogowy, Podhalański Alarm Smogowy, Rabczański Alarm Smogowy, Zabrzański Alarm Smogowy, Nowosądecki Alarm Smogowy, Rybnicki Alarm Smogowy, Katowicki Alarm Smogowy, Dolnośląski Alarm Smogowy oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Podejmujemy działania mające na celu poprawę jakości powietrza, tak aby była ona zgodna z prawem polskim i europejskim. Przede wszystkim zależy nam na oddychaniu powietrzem bezpiecznym dla naszego zdrowia i życia. Naszym głównym celem jest zmiana polskiego prawa w taki sposób, aby samorządu lokalne zostały wyposażone w realne narzędzia walki o czyste powietrze.

Wyjaśnienia dotyczące informacji ...

Tydzień temu w mediach zaczęły ukazywać się informacje o wynikach badań ...

Czytaj więcej

Od 1 września 2019 roku Kraków bez ...

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego uchwalili głosami 19 za 0 przeciw 15 ...

Czytaj więcej

Komisja Europejska złożyła skargę na ...

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska skierowała do Trybunału ...

Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę antysmogową - ...

Prezydent Andrzej Duda podpisał dzisiaj nowelizację ustawy Prawo ochrona ...

Czytaj więcej

Członkowie PAS wręczyli apel Prezydetowi ...

Dziś, przed inauguracją roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w ...

Czytaj więcej

Wyjaśnienia dotyczące informacji medialnych na temat obecności związków z grupy dioksyn w jajach kurzych

Tydzień temu w mediach zaczęły ukazywać się informacje o wynikach badań zawartości dioksyn w jajach kurzych. Badania te zostały wykonane na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego przez Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej.

Niestety, w wielu doniesieniach medialnych na ten temat pojawiły się sformułowania w rodzaju „jaja ekologiczne”, „jaja z ekologicznych gospodarstw” czy „eko-jaja” oraz inne, podobne określenia, pośrednio lub nawet wprost sugerujące, że badane jaja były produktami rolnictwa ekologicznego, posiadającymi odpowiednie certyfikaty.

Chcemy po raz kolejny podkreślić, że badane na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego jaja pochodziły z tzw. hodowli przyzagrodowej, czyli od kur z wolnego wybiegu, hodowanych najczęściej na własne potrzeby lub sprzedaży na targach i bazarach, a nie z certyfikowanych hodowli ekologicznych.

W informacjach na temat wyników badań, jakie Polski Alarm Smogowy rozesłał do mediów, używano sformułowania „jajka od kur z wolnego wybiegu”. Nie padły natomiast żadne określenia z przedrostkiem „eko”, mogące nasuwać skojarzenia z rolnictwem ekologicznym.

Celem akcji Polskiego Alarmu Smogowego było zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie żywności substancjami z grupy dioksyn, będące według wszelkiego prawdopodobieństwa bezpośrednią konsekwencją zanieczyszczenia powietrza produktami spalania kiepskiej jakości węgla i śmieci w domowych piecach, kotłach oraz (w przypadku śmieci) także na otwartej przestrzeni. Jaja kurze nadają się zaś wyjątkowo dobrze (lepiej niż np. produkty pochodzenia roślinnego) do roli wskaźnika zanieczyszczenia środowiska dioksynami.

Chcemy również zaznaczyć, że niewielka ilość przebadanych próbek związana jest z wysoką ceną oznaczania poziomu dioksyn. Zdajemy sobie sprawę, że dużo lepszy obraz sytuacji uzyskalibyśmy, gdyby można było przeprowadzić podobne badania na znacznie większą skalę i apelujemy o przeprowadzenie takich badań. Niemniej jednak fakt, że praktycznie we wszystkich badanych na nasze zlecenie jajach wykryto ponadnormatywne stężenia dioksyn pokazuje iż najprawdopodobniej mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem.

popierają nas

  • {{item.name}}

    {{item.occupation}}

    {{item.quote}}

Wideo

  • #

    {{item.title}}

    {{item.description}}